نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

لیست دوره های آموزشی مرکز شهید مفتح

لیست دوره های آموزشی مرکز شهید مفتح

لیست دوره های آموزشی مرکز شهید مفتح
برگزاری مسابقات آزاد رشته طلاسازی

برگزاری مسابقات آزاد رشته طلاسازی

برگزاری مسابقات آزاد رشته طلاسازی
بازدید دانش آموزان مدرسه احرار از مرکز شهید مفتح زنجان

بازدید دانش آموزان مدرسه احرار از مرکز شهید مفتح زنجان

بازدید دانش آموزان مدرسه احرار از مرکز شهید مفتح زنجان
زمانبندی آزمونهای عملی هماهنگ ـ آنلاین مورخه 19 الی 23 آبان ماه سال 1397

زمانبندی آزمونهای عملی هماهنگ ـ آنلاین مورخه 19 الی 23 آبان ماه سال 1397

زمانبندی آزمونهای عملی هماهنگ ـ آنلاین مورخه 19 الی 23 آبان ماه سال 1397
دی ان ان